Play Salwador Kowenicki realizuje projekt pn.:
„Ekspansja marki produktowej No_sugar na nowe rynki – etap II”
dofinansowany z Funduszy Europejskich

Głównym celem projektu jest promocja marki No_sugar na rynkach międzynarodowych.
Rezultaty projektu:

  • wypromowanie marki produktowej No_sugar oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki,
  • podpisanie nowych kontraktów handlowych, pozyskanie nowych klientów,
  • wzrost wartości eksportu poprzez jego zwiększenie na priorytetowe rynki eksportowe,
  • umocnienie wizerunku firmy na rynkach międzynarodowych,
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku światowym

Wartość ogółem projektu: 428 600,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 321 450,00 PLN