Dostawy/zwroty

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.
 3. Koszt dostarczenia Towaru o wartości powyżej 500 zł brutto na terenie Polski pokrywa Sprzedawca. Koszt wysyłki zamówienia o wartości poniżej 500 zł brutto pokrywa Kupujący i wynosi on 30,00 zł brutto.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikających z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
 5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane i pakowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem, co może wskazywać na ingerencję osób trzecich, Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i celne wynikające z dostawy przesyłki poza terytorium Unii Europejskiej.

 

WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) („Ustawa”) Klientowi, który jest konsumentem przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez konieczności uzasadniania odstąpienia lub wymiany Towaru na inny.
 2. Klient w celu odstąpienia od umowy sprzedaży, składa oświadczenie, w którym jednoznacznie wyraża chęć odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wykonane lub będące przedmiotem poprawek krawieckich według wskazówek Klienta.
 4. Nie są możliwe zwroty Towarów noszonych, niekompletnych, zniszczonych, uszkodzonych lub pobrudzonych przez Klienta.
 5. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz należy je interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, powoduje obowiązek zarówno po stronie Sprzedawcy jak i Klienta do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku wymiany Towaru na inny, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ponosi koszty odesłania Towaru Sprzedawcy.