Dofinansowanie Projektu

Play Salwador Kowenickirealizuje projekt pn.:
„Ekspansja marki produktowej No_sugar na nowe rynki.”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Głównym celem projektu jest promocja marki No_sugar na rynkach międzynarodowych.
Rezultaty projektu:
– wypromowanie marki produktowej No_sugar oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki,
– podpisanie nowych kontraktów handlowych, pozyskanie nowych klientów,
– wzrost wartości eksportu poprzez jego zwiększenie na priorytetowe rynki eksportowe,
– umocnienie wizerunku firmy na rynkach międzynarodowych,
– zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku światowym

Wartość ogółem projektu: 174 700.00PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  131 025.00PLN